pia-projektet.nu

Låna trots betalningsanmärkning

Hur kan jag låna trots anmärkningar? Det är en fråga många ställer sig. Vi hjälper dig finna lån trots att du har betalningsanmärkning.

Bolån trots kreditanmärkning


Varför finns det då långivare som lånar ut pengar till personer med betalningsanmärkningar? Det finns ju helt klart en ökad risk att låna ut pengar till personer som redan fått betalningsanmärkning och därmed har misskött sin ekonomi. Saken är den att lån till personer med betalningsanmärkningar normalt sett är mer lönsamma för långivaren då han/hon kan ta en högre ränta då personen inte har så många långivare att vända sig till. En annan anledning är att personen som ansöker om lån idag har en bra och stabil ekonomi och därmed bedöms kunna hantera sin ekonomi. Att samma person fick en betalningsanmärkning för flera år sedan är inte längre lika viktigt.

En betalningsanmärkning är ett starkt tecken på att du som person inte har hanterat dina finanser, i synnerhet betalningar korrekt. Att få en betalningsanmärkning på sig kan få flera negativa följder. De vanligaste konsekvenserna med betalningsanmärkningar är att du kan få problem att låna pengar, kunna hyra eller köpa lägenhet eller hus eller inte får teckna mobilabonnemang.


Det är inte kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel kronofogdemyndigheten.

Det är kronofogden eller domstolen som utfärdar betalningsanmärkningar om man kunnat slå fast att det är personen som inte betalts fel. Detta innebär i praktiken att personen i fråga som inte betalt sina räkningar hamnar i de register som företag använder för att göra kreditupplysningar innan de beviljar sin tjänst som kan vara allt från lån till ansökan om abonnemang. Denna information lagras i tre år oavsett om personen i fråga betalar eller ej. Det är flera olika typer av företag som använder dessa register, de vanligaste är banker och långivare, företag som erbjuder telefonabonnemang och hyresvärdar.
Betalningsanmärkningar...Det är inte kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel kronofogdemyndigheten.

Det är kronofogden eller domstolen som utfärdar betalningsanmärkningar om man kunnat slå fast att det är personen som inte betalts fel. Detta innebär i praktiken att personen i fråga som inte betalt sina räkningar hamnar i de register som företag använder för att göra kreditupplysningar innan de beviljar sin tjänst som kan vara allt från lån till ansökan om abonnemang. Denna information lagras i tre år oavsett om personen i fråga betalar eller ej. Det är flera olika typer av företag som använder dessa register, de vanligaste är banker och långivare, företag som erbjuder telefonabonnemang och hyresvärdar.
Reklam